Ochraňte autorství vašich textů!

Když si podepíšete váš text, získáte možnost v budoucnu prokázat, že jste autorem.
Podpis obsahuje časové razítko a je přiřazen k vlastníkovi podpisu.

Je možné podepsat texty na webových stránkách, ale i jakékoliv jiné bloky elektronických textů.

Tato automatická služba může být jeden ze svědků, který v budoucnu může dosvědčit následující informace:

  • uživatel určité e-mailové adresy měl texty s odpovídajím elektronickým podpisem (hashem) vytvořeným touto službou
  • podpis byl vytvořen v určitém čase
  • do textů uživatel mohl vložit unikátní značku vytvořenou touto službou pro ověření autorství
  • texty mohly být dostupné na určitých webových stránkách

Tato služba přitom podepisované texty neuchovává, pouze uchovává podpis, který je vypočítaný hashovacími funkcemi. Čím více textů na různých webových stránkách podepíšete, tím ověřitelnější bude vaše identita a tím přesvědčivější bude váš podpis.

Je možné ale podepsat texty i bez umístění na webových stránkách a jako uživatel být ověřen pouze e-mailovou adresou nebo jen doménou e-mailové adresy.

Tip: Schválená reforma autorských práv Evropské unie nařídila automatické filtrování obsahu. Pokud nějaké filtry podle této směrnice o copyrightu budou fungovat nesprávně a vyřadí váš text, tak zde můžete mít důkaz autorství.

Ukázka podepsaného článku na webové stránce

Podepsaný text s kódem FPEDLCEVQB:
Tento text je ukázkou textu podepsaného elektronickým podpisem SignedText.com. Text obsahuje informace, které by mohl někdo zkopírovat a použít. Pokud by k tomu došlo, vlastník podpisu může prokázat své autorství přesného textu a čas vytvoření textu.
Konec podepsaného textu pomocí SignedText.com. Kliknutím ověříte autorství a shodu textu.

Ukázka podepsaného bloku textu kdekoliv, například v PDF souboru, v emailu, v textovém dokumentu, v sociální síti ...

SignedText.com/cs/code/FQXSRPPUBV#start
Tento text je ukázkou textu podepsaného elektronickým podpisem SignedText.com. Text obsahuje informace, které by mohl někdo zkopírovat a použít. Pokud by k tomu došlo, vlastník podpisu může prokázat své autorství přesného textu a čas vytvoření textu.
SignedText.com/cs/code/FQXSRPPUBV#end

Tento podpis se ověří buď zadáním kódu na hlavní straně nebo zkopírováním URL do prohlížeče, v dalším kroku vložením textu do služby.

Ukázka podepsaného PDF souboru