Ochraňte autorství vašich textů!

Když si podepíšete váš text, získáte možnost v budoucnu prokázat, že jste autorem.
Podpis obsahuje časové razítko a je přiřazen k vlastníkovi podpisu.

Je možné podepsat texty na webových stránkách, ale i jakékoliv jiné bloky elektronických textů.

Ukázka podepsaného článku na webové stránce

Podepsaný text s kódem FPEDLCEVQB:
Tento text je ukázkou textu podepsaného elektronickým podpisem SignedText.com. Text obsahuje informace, které by mohl někdo zkopírovat a použít. Pokud by k tomu došlo, vlastník podpisu může prokázat své autorství přesného textu a čas vytvoření textu.
Konec podepsaného textu pomocí SignedText.com. Kliknutím ověříte autorství a shodu textu.

Ukázka podepsaného bloku textu kdekoliv, například v PDF souboru, v emailu, v textovém dokumentu, v sociální síti ...

SignedText.com/cs/code/FQXSRPPUBV#start
Tento text je ukázkou textu podepsaného elektronickým podpisem SignedText.com. Text obsahuje informace, které by mohl někdo zkopírovat a použít. Pokud by k tomu došlo, vlastník podpisu může prokázat své autorství přesného textu a čas vytvoření textu.
SignedText.com/cs/code/FQXSRPPUBV#end

Tento podpis se ověří buď zadáním kódu na hlavní straně nebo zkopírováním URL do prohlížeče, v dalším kroku vložením textu do služby.