Ochráňte autorstvo vašich textov!

Keď si podpíšete váš text, získate možnosť v budúcnosti preukázať, že ste autorom.
Podpis obsahuje časovú pečiatku a je priradený k vlastníkovi podpisu.

Je možné podpísať texty na webových stránkach, ale aj akékoľvek iné bloky elektronických textov.

Ukážka podpísaného článku na webovej stránke

Podpísaný text s kódom SGNIAUVEKX:
Tento text je ukážkou textu podpísaného elektronickým podpisom SignedText.com. Text obsahuje informácie, ktoré by mohol niekto skopírovať a použiť. Ak by k tomu došlo, vlastník podpisu môže preukázať svoje autorstvo presného textu a čas vytvorenia textu.
Konec podpísaného textu pomocou SignedText.com. Kliknutím overte autorstvo a zhodný text.

Ukážka podpísaného bloku textu kdekoľvek, napríklad v PDF súbore, v emailu, v textovom dokumente, v sociálnej sieti ...

SignedText.com/sk/code/KCZTWNFMUA#start
Tento text je ukážkou textu podpísaného elektronickým podpisom SignedText.com. Text obsahuje informácie, ktoré by mohol niekto skopírovať a použiť. Ak by k tomu došlo, vlastník podpisu môže preukázať svoje autorstvo presného textu a čas vytvorenia textu.
SignedText.com/sk/code/KCZTWNFMUA#end

Tento podpis sa overí buď zadaním kódu na hlavnej strane alebo skopírovaním URL do prehliadača, v ďalšom kroku vložením textu do služby.