Ochráňte autorstvo vašich textov!

Keď si podpíšete váš text, získate možnosť v budúcnosti preukázať, že ste autorom.
Podpis obsahuje časovú pečiatku a je priradený k vlastníkovi podpisu.

Je možné podpísať texty na webových stránkach, ale aj akékoľvek iné bloky elektronických textov.

Táto automatická služba môže byť jeden zo svedkov, ktorý v budúcnosti môže dosvedčiť nasledujúce informácie:

  • užívateľ určitej e-mailovej adresy mal texty s odpovídajím elektronickým podpisom (hashom) vytvoreným touto službou
  • podpis bol vytvorený v určitom čase
  • do textov používateľ mohol vložiť unikátnu značku vytvorenú touto službou pre overenie autorstva
  • texty mohli byť dostupné na určitých webových stránkach

Táto služba pritom podpisované texty neuchováva, iba uchováva podpis, ktorý je vypočítaný hashovacími funkciami. Čím viac textov na rôznych webových stránkach podpíšete, tým ověřitelnější bude vaša identita a tým presvedčivejšie bude váš podpis.

Je možné ale podpísať texty aj bez umiestnenie na webových stránkach a ako užívateľ byť overený iba e-mailovou adresou alebo len doménou e-mailovej adresy.

Tip: Schválená reforma autorských práv Európskej únie nariadila automatické filtrovanie obsahu. Ak nejaké filtre podľa tejto smernice o copyrighte budú fungovať nesprávne a vyradí váš text, tak tu môžete mať dôkaz autorstva.

Ukážka podpísaného článku na webovej stránke

Podpísaný text s kódom SGNIAUVEKX:
Tento text je ukážkou textu podpísaného elektronickým podpisom SignedText.com. Text obsahuje informácie, ktoré by mohol niekto skopírovať a použiť. Ak by k tomu došlo, vlastník podpisu môže preukázať svoje autorstvo presného textu a čas vytvorenia textu.
Konec podpísaného textu pomocou SignedText.com. Kliknutím overte autorstvo a zhodný text.

Ukážka podpísaného bloku textu kdekoľvek, napríklad v PDF súbore, v emailu, v textovom dokumente, v sociálnej sieti ...

SignedText.com/sk/code/KCZTWNFMUA#start
Tento text je ukážkou textu podpísaného elektronickým podpisom SignedText.com. Text obsahuje informácie, ktoré by mohol niekto skopírovať a použiť. Ak by k tomu došlo, vlastník podpisu môže preukázať svoje autorstvo presného textu a čas vytvorenia textu.
SignedText.com/sk/code/KCZTWNFMUA#end

Tento podpis sa overí buď zadaním kódu na hlavnej strane alebo skopírovaním URL do prehliadača, v ďalšom kroku vložením textu do služby.

Ukážka podpísaného PDF súboru