Identifikujte svoje texty jednoznačne! Služba SignedText.com môže byť svedkom vašich textov. Jednoduché vytvorenie elektronického podpisu webových stránok a rôznych textov. Overenie podpisu na týchto stránkach u nezávislej podpisovej autority. Služba neuchováva podpisovaný obsah, len informácie o podpise.

Podpisy vytvorené službou SignedText.com nie sú z pohľadu legislatívy považované za kvalifikované ani uznávané podpisy či pečate. Podpisy vytvorené službou SignedText.com nie sú určené pre právne pojednávania.

Skontrolovať podpis

Vložte kód dokumentu alebo kliknite na odkaz u podpísaného textu. Príklad podpísaného textu je nižšie.

Podpísať dokument

Vlastnosti podpisu

Podpísaný text s kódom NICKNZOBTY:

Autenticita

Užívateľ vytvárajúci podpis je overený pomocou e-mailovej adresy. Užívateľ môže na svojom profile zverejniť URL podpísaných webových stránok, u ktorých má overené autorstvo vložením kódu.

Integrita

Hashovacími funkciami je vytvorený a uchovaný digitálny odtlačok podepisovaného textu. Tým je zaistené, že podpisovaný text nebol zmenený ani poškodený.

Nepopierateľnosť

Pri overovaní podpisu je pre overujúceho nepopierateľné, že podpis bol vytvorený pod zodpovedajúcim ID používateľa. Podpisovaný text môže mať overené autorstvo tým, že bol pred podpisom do textu vložený vygenerovaný kód. Ak sa rozhodne vlastník podpisu podpis zo služby odstrániť, môže to urobiť.

Časové ukotvenie

Každý podpis má priradené časovú pečiatku.

Konec podpísaného textu pomocou SignedText.com. Kliknutím overte autorstvo a zhodný text.