Ak potrebujete zabezpečiť, aby v nejakom elektronickom dokumente bolo zrejmé, že sa jedná o váš text, môžete využiť službu SignedText.com a podpísať si blok textu vo vnútri dokumentu.
Podpis obsahuje časovú pečiatku a je priradený k vlastníkovi podpisu.

Ukážka podpísaného PDF súboru

PDF súbor