Názov podpísaného dokumentu: Signing and Verification Service | SignedText.com

Kód dokumentu: ZOPUCTIKNH

Identifikačný údaj: Homepage signature preview

URL: https://SignedText.com/

Čas podpisu: 25. decembra 2017, 3:49:29 GMT

ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>

Štatistika overenie

Blok časť ZOPUCTIKNH (Signature preview) s kódom ZOPUCTIKNH: celkom 380 overenie, z toho 380 platných a 0 neplatných
Blok časť ZOPUCTIKNH bez HTML (Signature preview) s kódom ZOPUCTIKNH: celkom 380 overenie, z toho 380 platných a 0 neplatných

Čas overeniaBlokPočet znakovZdrojOdkazujúca stránkaPlatnosť podpisu
Názov blokuKód bloku
15. 2. 2022, 14:22:48časť ZOPUCTIKNH901internethttps://signedtext.com/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
15. 2. 2022, 14:22:48časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internethttps://signedtext.com/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
14. 2. 2022, 14:27:16časť ZOPUCTIKNH901internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
14. 2. 2022, 14:27:16časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
13. 2. 2022, 3:16:02
automaticky
časť ZOPUCTIKNH901internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
13. 2. 2022, 3:16:02
automaticky
časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
5. 2. 2022, 18:29:04časť ZOPUCTIKNH901internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
5. 2. 2022, 18:29:04časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
5. 2. 2022, 15:59:02časť ZOPUCTIKNH901internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
5. 2. 2022, 15:59:02časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
31. 1. 2022, 7:51:24časť ZOPUCTIKNH901internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
31. 1. 2022, 7:51:24časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
29. 1. 2022, 3:16:05
automaticky
časť ZOPUCTIKNH901internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
29. 1. 2022, 3:16:05
automaticky
časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
21. 1. 2022, 11:37:57časť ZOPUCTIKNH901internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
21. 1. 2022, 11:37:57časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
14. 1. 2022, 3:16:03
automaticky
časť ZOPUCTIKNH901internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
14. 1. 2022, 3:16:03
automaticky
časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
6. 1. 2022, 7:53:50časť ZOPUCTIKNH901internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
6. 1. 2022, 7:53:50časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH