Názov podpísaného dokumentu: Signing and Verification Service | SignedText.com

Kód dokumentu: ZOPUCTIKNH

Identifikačný údaj: Homepage signature preview

URL: https://SignedText.com/

Čas podpisu: 25. decembra 2017, 3:49:29 GMT

ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>

Štatistika overenie

Blok časť ZOPUCTIKNH (Signature preview) s kódom ZOPUCTIKNH: celkom 244 overenie, z toho 244 platných a 0 neplatných
Blok časť ZOPUCTIKNH bez HTML (Signature preview) s kódom ZOPUCTIKNH: celkom 244 overenie, z toho 244 platných a 0 neplatných

Čas overeniaBlokPočet znakovZdrojOdkazujúca stránkaPlatnosť podpisu
Názov blokuKód bloku
26. 3. 2018, 23:12:02časť ZOPUCTIKNH901copy & pastehttps://signedtext.com/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
26. 3. 2018, 23:12:02časť ZOPUCTIKNH bez HTML777copy & pastehttps://signedtext.com/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
26. 3. 2018, 23:11:42časť ZOPUCTIKNH901internethttps://signedtext.com/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
26. 3. 2018, 23:11:42časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internethttps://signedtext.com/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
26. 3. 2018, 20:36:36časť ZOPUCTIKNH901internethttps://signedtext.com/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
26. 3. 2018, 20:36:36časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internethttps://signedtext.com/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
26. 3. 2018, 14:15:51časť ZOPUCTIKNH901copy & pastehttps://signedtext.com/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
26. 3. 2018, 14:15:51časť ZOPUCTIKNH bez HTML777copy & pastehttps://signedtext.com/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
26. 3. 2018, 14:15:37časť ZOPUCTIKNH901internethttps://signedtext.com/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
26. 3. 2018, 14:15:37časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internethttps://signedtext.com/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
23. 3. 2018, 20:22:56časť ZOPUCTIKNH901internethttps://signedtext.com/code/ZOPUCTIKNHSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
23. 3. 2018, 20:22:56časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internethttps://signedtext.com/code/ZOPUCTIKNHSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
23. 3. 2018, 20:22:48časť ZOPUCTIKNH901internethttp://verify/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
23. 3. 2018, 20:22:48časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internethttp://verify/SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
23. 3. 2018, 17:47:25časť ZOPUCTIKNH901internethttps://signedtext.com/?lng=1SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
23. 3. 2018, 17:47:25časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internethttps://signedtext.com/?lng=1SÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
23. 3. 2018, 0:42:05časť ZOPUCTIKNH901internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
23. 3. 2018, 0:42:05časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
23. 3. 2018, 0:41:39časť ZOPUCTIKNH901internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH
23. 3. 2018, 0:41:39časť ZOPUCTIKNH bez HTML777internetnezistenéSÚHLASÍ
Signature previewZOPUCTIKNH