Názov podpísaného dokumentu: Vytvořená řešení | Brainweb.cz

Kód dokumentu: NDRIZKCFKI

URL: https://www.brainweb.cz/vytvorena-reseni

Čas podpisu: 5. augusta 2017, 0:39:53 GMT+1

ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>

Štatistika overenie

Blok časť NDRIZKCFKI (Ukázka podpisu odstavce) s kódom NDRIZKCFKI: celkom 261 overenie, z toho 261 platných a 0 neplatných
Blok časť NDRIZKCFKI bez HTML (Ukázka podpisu odstavce) s kódom NDRIZKCFKI: celkom 261 overenie, z toho 261 platných a 0 neplatných

Čas overeniaBlokPočet znakovZdrojOdkazujúca stránkaPlatnosť podpisu
Názov blokuKód bloku
21. 8. 2017, 21:36:13časť NDRIZKCFKI bez HTML223internethttps://www.brainweb.cz/vytvorena-reseniSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
21. 8. 2017, 21:36:12časť NDRIZKCFKI290internethttps://www.brainweb.cz/vytvorena-reseniSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
18. 8. 2017, 1:16:02
automaticky
časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
18. 8. 2017, 1:16:02
automaticky
časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
11. 8. 2017, 1:01:03
automaticky
časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
11. 8. 2017, 1:01:03
automaticky
časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
9. 8. 2017, 1:01:04
automaticky
časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
9. 8. 2017, 1:01:04
automaticky
časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
8. 8. 2017, 1:01:03
automaticky
časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
8. 8. 2017, 1:01:03
automaticky
časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
6. 8. 2017, 23:16:53časť NDRIZKCFKI bez HTML223copy & pastehttps://www.brainweb.cz/vytvorena-reseniSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
6. 8. 2017, 23:16:52časť NDRIZKCFKI290copy & pastehttps://www.brainweb.cz/vytvorena-reseniSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
6. 8. 2017, 23:13:31časť NDRIZKCFKI290internethttps://www.brainweb.cz/vytvorena-reseniSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
6. 8. 2017, 23:13:31časť NDRIZKCFKI bez HTML223internethttps://www.brainweb.cz/vytvorena-reseniSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
6. 8. 2017, 21:49:17časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
6. 8. 2017, 21:49:17časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
6. 8. 2017, 1:01:03
automaticky
časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
6. 8. 2017, 1:01:03
automaticky
časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
5. 8. 2017, 0:40:29časť NDRIZKCFKI290copy & pastehttps://www.brainweb.cz/vytvorena-reseniSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
5. 8. 2017, 0:40:29časť NDRIZKCFKI bez HTML223copy & pastehttps://www.brainweb.cz/vytvorena-reseniSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI