Názov podpísaného dokumentu: Vytvořená řešení | Brainweb.cz

Kód dokumentu: NDRIZKCFKI

URL: https://www.brainweb.cz/vytvorena-reseni

Čas podpisu: 5. augusta 2017, 0:39:53 GMT+1

ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>

Štatistika overenie

Blok časť NDRIZKCFKI (Ukázka podpisu odstavce) s kódom NDRIZKCFKI: celkom 261 overenie, z toho 261 platných a 0 neplatných
Blok časť NDRIZKCFKI bez HTML (Ukázka podpisu odstavce) s kódom NDRIZKCFKI: celkom 261 overenie, z toho 261 platných a 0 neplatných

Čas overeniaBlokPočet znakovZdrojOdkazujúca stránkaPlatnosť podpisu
Názov blokuKód bloku
23. 7. 2021, 1:16:03
automaticky
časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
23. 7. 2021, 1:16:03
automaticky
časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
15. 7. 2021, 1:16:03
automaticky
časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
15. 7. 2021, 1:16:03
automaticky
časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
7. 7. 2021, 1:16:03
automaticky
časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
7. 7. 2021, 1:16:03
automaticky
časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
29. 6. 2021, 1:16:02
automaticky
časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
29. 6. 2021, 1:16:02
automaticky
časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
21. 6. 2021, 23:21:10časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
21. 6. 2021, 23:21:10časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
21. 6. 2021, 23:19:43časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
21. 6. 2021, 23:19:43časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
21. 6. 2021, 1:16:02
automaticky
časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
21. 6. 2021, 1:16:02
automaticky
časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
13. 6. 2021, 22:54:35časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
13. 6. 2021, 22:54:35časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
7. 6. 2021, 1:16:04
automaticky
časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
7. 6. 2021, 1:16:04
automaticky
časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
30. 5. 2021, 21:33:30časť NDRIZKCFKI290internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI
30. 5. 2021, 21:33:30časť NDRIZKCFKI bez HTML223internetnezistenéSÚHLASÍ
Ukázka podpisu odstavceNDRIZKCFKI