Názov podpísaného dokumentu: Verification of authorship | SignedText.com

Kód dokumentu: WEIVFMLHDL

Identifikačný údaj: Info page

URL: https://signedtext.com/info/authorship/

Čas podpisu: 23. marca 2018, 16:51:01 GMT

ID podpisujúceho užívateľa: 1
Podpis patrí užívateľovi: Pavel Strejček
Doména potvrdenej e-mailovej adresy: <...@brainweb.cz>

Štatistika overenie

Blok časť WEIVFMLHDL (Verification of authorship example) s kódom WEIVFMLHDL: celkom 308 overenie, z toho 76 platných a 232 neplatných
Blok časť WEIVFMLHDL bez HTML (Verification of authorship example) s kódom WEIVFMLHDL: celkom 308 overenie, z toho 307 platných a 1 neplatných
Blok časť GIKDOZOFJC (Text člíánku) s kódom GIKDOZOFJC: celkom 1 overenie, z toho 1 platných a 0 neplatných
Blok časť GIKDOZOFJC bez HTML (Text článku) s kódom GIKDOZOFJC: celkom 1 overenie, z toho 1 platných a 0 neplatných

Čas overeniaBlokPočet znakovZdrojOdkazujúca stránkaPlatnosť podpisu
Názov blokuKód bloku
5. 12. 2022, 2:16:02
automaticky
časť WEIVFMLHDL358internetnezistenéNESÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
5. 12. 2022, 2:16:02
automaticky
časť WEIVFMLHDL bez HTML271internetnezistenéSÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
27. 11. 2022, 2:16:03
automaticky
časť WEIVFMLHDL358internetnezistenéNESÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
27. 11. 2022, 2:16:03
automaticky
časť WEIVFMLHDL bez HTML271internetnezistenéSÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
19. 11. 2022, 1:17:10časť WEIVFMLHDL358internetnezistenéNESÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
19. 11. 2022, 1:17:10časť WEIVFMLHDL bez HTML271internetnezistenéSÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
18. 11. 2022, 15:53:17časť WEIVFMLHDL358internetnezistenéNESÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
18. 11. 2022, 15:53:17časť WEIVFMLHDL bez HTML271internetnezistenéSÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
14. 11. 2022, 8:12:50časť WEIVFMLHDL358internetnezistenéNESÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
14. 11. 2022, 8:12:50časť WEIVFMLHDL bez HTML271internetnezistenéSÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
11. 11. 2022, 21:54:58časť WEIVFMLHDL358internetnezistenéNESÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
11. 11. 2022, 21:54:58časť WEIVFMLHDL bez HTML271internetnezistenéSÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
11. 11. 2022, 17:30:07časť WEIVFMLHDL358internetnezistenéNESÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
11. 11. 2022, 17:30:07časť WEIVFMLHDL bez HTML271internetnezistenéSÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
11. 11. 2022, 2:16:03
automaticky
časť WEIVFMLHDL bez HTML271internetnezistenéSÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
11. 11. 2022, 2:16:02
automaticky
časť WEIVFMLHDL358internetnezistenéNESÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
3. 11. 2022, 2:16:02
automaticky
časť WEIVFMLHDL358internetnezistenéNESÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
3. 11. 2022, 2:16:02
automaticky
časť WEIVFMLHDL bez HTML271internetnezistenéSÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
26. 10. 2022, 1:16:02
automaticky
časť WEIVFMLHDL358internetnezistenéNESÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL
26. 10. 2022, 1:16:02
automaticky
časť WEIVFMLHDL bez HTML271internetnezistenéSÚHLASÍ
Verification of authorship exampleWEIVFMLHDL